Mora Bk

2002-05-25

Apellklass spår

271,5 p = uppflyttad Placering 2/6

Totalpoäng 1: 273

Totalpoäng 2: 270

 

Domare 1: Gösta Moberg

                        Lydnadsmoment

Moment Koeff Betyg Poäng Anteckningar
1 Linförighet

3

7 21 Sent sättande, släpar helt om, tränger, dk
2 Framförgående

2

9 18 Hjälper i halt
3 Fritt följ 4 8 32 Sega sättanden, släpar ngt ibland
4 Platsläggande 2 9 18 Dk läggande (kroppsspråk)
5 Inkallande 2 8,5 17 Tempo
6 Apportering 4 7 28 Lek, omtag, tempo in
7 Hopp 3 9 27 Kontakt efter hoppet
8Platsliggande 5 10 50  
Summa lydnad     211  

                        Specialmoment

Moment Koeff Betyg Poäng Anteckningar
Budföring

2

6 12 Dk sändande, stannar, får hjälp
Spår

5

10 50  
Summa special     62  

 

Domare 2: Göran Backlund

                        Lydnadsmoment

Moment Koeff Betyg Poäng Anteckningar
1 Linförighet

3

7 21 Sakta sätt., håller ej pos, dubbelkom vid sätt.
2 Framförgående

2

9 18  
3 Fritt följ 4 8 32 Släpper position något
4 Platsläggande 2 8,5 17 Något sakta
5 Inkallande 2 9 18  
6 Apportering 4 8 32 Omtag
7 Hopp 3 7,5 22,5 Sättande dåligt
8Platsliggande 5 10 50  
Summa lydnad     210,5  

                        Specialmoment

Moment Koeff Betyg Poäng Anteckningar
Budföring

2

6 12 Dk, stannar, lockas in
Spår

5

9,5 47,5  
Summa special     59,5  

 

© Rosemari Berkemo                                                                                                             

                                                                                                         Tillbaka