Mora Bk

2005-07-01

Lydnadsklass Elit/DM

244 p = 2:a pris  Placering 3/4

Domare: Birgitta Brusling

Moment Koeff Betyg Poäng Anteckningar
1 Sittande i grupp

3

10 30  
2 Platsliggning

2

10 20  
3 Fritt följ 3 7 21 Släpar, seg helomv, sega sitt, steg vid halt
4 Stå, sitt o ligg under    marsch 3 5 15 Seg start efter stå + sitt, 2 dk läggande
5 Inkall. m. ställ o lägg 4 6,5 26 Stannar dk läggande, dk inkallning
6 Sänd m lägg o inkall 4 6 24 11 kommandon, osäker förare vid inkallning
7 Apport m dirigering 3 7 21 Hårt NEJ
8 Apport metall o hopp 3 8 24 Försiktigt tagande, vid sväng
9 Vittringprov o apport 3 9 27 Tempo
10 Fjärrdirigering 4 9 36 Backar ½ hundlängd
SUMMA     244  

  

© Rosemari Berkemo                                                                                                           

                                                                                                                 Tillbaka