Ludvika Bk

2008-09-20

Apellklass sök

259 p = uppflyttad! Placering 2/3

Totalpoäng 1: 261

Totalpoäng 2: 257

 

Domare 1: Ing-Britt Wiberg

                        Lydnadsmoment

Moment Koeff Betyg Poäng Anteckningar
1 Linförighet

4

8 32 Tränger vänstersväng
2 Framförgående

2

8 16 Vänder mot föraren. Transport
3 Platsläggande 2 9,5 19  
4 Inkallande 2 10 20  
5 Apportering 4 8,5 34 Omtag, avslut
6 Hopp 4 0 0  
7 Platsliggande 5 10 50  
Summa lydnad     171  

                        Specialmoment

Moment Koeff Betyg Poäng Anteckningar
Budföring

2

10 20  
Spår

7

10 70  2 fig  44 sek
Summa special     90  

 

Domare 2: Anders Östling

                        Lydnadsmoment

Moment Koeff Betyg Poäng Anteckningar
1 Linförighet

4

7,5 32 Position, seg sitt, dk
2 Framförgående

2

8 16 Vänder sig om
3 Platsläggande 2 10 19  
4 Inkallande 2 9,5 20 Avslut
5 Apportering 4 8 34 Omtag
6 Hopp 4 0 0 Hälsar på funktionären
7 Platsliggande 5 10 50  
Summa lydnad     167  

                        Specialmoment

Moment Koeff Betyg Poäng Anteckningar
Budföring

2

10 20  
Spår

7

10 70  2 skick
Summa special     90  

 

© Rosemari Berkemo                                                                                                             

                                                                                                         Tillbaka