Jaktprovsprotokoll

2008-07-08

Nybörjarklass

0 pris

Domare: Tommy Lundin

Siffrorna betyder för mycket eller för lite, 5 är optimal, 1 för lite o 9 för mycket

Samarbetsvilja: Arbetar i god kontakt med sin förare.  A 5

Sökarbete: Söker okoncentrerat och får egentligen inte igång något sökarbete. Söklust: B1 4 Marktäckning: B2 3

Fart: Välanpassad. C 5

Uthållighet: Håller fysiskt men är okoncentrerad. D 3

Näsa: Används effektivt. E 5

Dirigerbarhet: Kan hållas i önskat område. F 5

Markeringsförmåga: Markerar uppmärksamt både på land o vatten. G 5

Skottreaktion: Lugn o uppmärksam. H 5

Stadga: Fast i skott. Tyst i passivitet.  Fasthet: I1 5 Uppträdande: I2 5

Apporteringslust: Apporterar ej spontant alla viltslag. (kanin)  Vilja att gripa: J1 1 Inleverering: J2 4

Apportgrepp: Mjukt.  Lämplighet: K1 5 Mjukhet: K2 5 Avlämning: K3 5

Simteknik: Simmar effektivt. L 5

Vattenarbete: Arbetar spontant och villigt i vatten. Vattenglädje: M1 5 Arbetsvillighet: M2 5

Hundtolerans: Blir ej påverkad. O 5

 

Sammanfattande kritik: Prövningen bryts på grund av apporteringsfel.