Borlänge Bk

2005-05-01

Lydnadsklass Elit

250 p = 2:a pris  Placering 1/3

Domare: Gunnar Fors

Moment Koeff Betyg Poäng Anteckningar
1 Sittande i grupp

3

10 30  
2 Platsliggning

2

10 20  
3 Fritt följ 3 6,5 19,5 pos, trängning, sen sitt, vid sväng, seg
4 Stå, sitt o ligg under    marsch 3 7 21 Dk, släpar, seg ligg
5 Inkall. m. ställ o lägg 4 7 28 Dk, tar steg, tempo
6 Sänd m lägg o inkall 4 6 24 Dk flera kommandon, tempo
7 Apport m dirigering 3 8,5 25,5 tempo ut
8 Apport metall o hopp 3 9 27 Avslut
9 Vittringprov o apport 3 7 21 Tuggning
10 Fjärrdirigering 4 8,5 34 Seg
SUMMA     250  

                                                   

© Rosemari Berkemo                                                              

                                                                           Tillbaka