Borlänge Bk

2005-07-30

Lydnadsklass Elit

266,5 p = 1:a pris  Placering 2/5

Domare: Bo Bergström

Moment Koeff Betyg Poäng Anteckningar
1 Sittande i grupp

3

10 30  
2 Platsliggning

2

10 20  
3 Fritt följ 3 6 18 Pos, trögt sättande
4 Stå, sitt o ligg under    marsch 3 9 27 Pos fria följet
5 Inkall. m. ställ o lägg 4 5 20 Dk ink + läggande
6 Sänd m lägg o inkall 4 8,5 34 Trög ink.
7 Apport m dirigering 3 10 30  
8 Apport metall o hopp 3 10 30  
9 Vittringprov o apport 3 8,5 25,5 Tugg
10 Fjärrdirigering 4 8 32 Dk läggande, ngt trög, rör sig ngt
SUMMA     266,5  

                                                            

© Rosemari Berkemo                                                                     

                                                                              Tillbaka