Avesta Bk

2003-05-22

Lydnadsklass 3

198 p = 2:a pris  Placering 2/3

Domare: Birgitta Brusling

Moment Koeff Betyg Poäng Anteckningar
1 Platsliggning

4

10 40  
2 Fritt följ

3

7 21 segt sitt, dk bakåt, släpp helt om h. träng.v. sväng.ext.kom
3 Platsläggande 2 9 18  
4 Inkall. m. ställ o lägg 4 7 28 en längd stå, dk nedläggande, sned avslut
5 Sänd m lägg o inkall 4 0 0 10 kommandon, tjuvar inkallning, ligger utanför
6 Apport o hopp 3 0 0 hoppar inte tillbaka
7 Apport metall 2 6 12 Tre kommandon innan tag, tveksamt gripande
8 Vittringprov o apport 4 10 40  
9 Fjärrdirigering 5 6,5 32,5 många dk
10 Helhetsintryck 1 6,5 6,5  
SUMMA     198  

         Dom sköt på en jaktskyttebana en liten bit bort, Sting blev väldigt  berörd av det.

                                                            

© Rosemari Berkemo                                                                           

                                                                                     Tillbaka